Ανακοινώσεις

Μουσεία Νομού

Χάρτης

Ελασσόνα

1
3
5
Η Ελασσόνα είναι η έδρα του ομώνυμου δήμου. Είναι κτισμένη στα νότια πλευρά του Ολύμπου και απέχει 40 χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρισας. Οι κάτοικοί της δεν ξεπερνούν τις δέκα χιλιάδες και ασχολούνται με το εμπόριο, την γεωργία και την κτηνοτροφία.

Η αρχαία πόλη με το όνομα Ολοοσσών, αναφέρεται από τον Όμηρο, ο οποίος τη χαρακτηρίζει και «Λευκή Ολοοσσών» και αναφέρει ότι ο ηγεμόνας της, ο Πολυκλείτης, πήρε μέρος στον Τρωικό πόλεμο. Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής ήταν η φυλή των Λαπιθών, μετά όμως περιήλθε στους Περραιβούς και έγινε μια από τις γνωστότερες πόλεις της Περραιβίας.

Η βυζαντινή πόλη κτίστηκε πάνω στην αρχαία πόλη, παίρνοντας το όνομα Ελασσών, το οποίο, αναφέρεται πρώτη φορά από τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης. Τα αμυντικά τείχη που είχε η πόλη, δείχνουν πως για τον Ιουστινιανό ήταν πόλη κλειδί.
Κατά την τουρκική κατοχή, ο Τουραχάν εγκατέστησε στην πόλη τουρκικό πληθυσμό και δημιούργησε μια αμιγή τουρκική πόλη.

Κατά τον 18ο αιώνα όμως, στην πόλη εγκαταστάθηκαν βλάχοι από την Πίνδο και τον Όλυμπο, οι οποίοι συνυπήρχαν με τους Τούρκους μέχρι την απελευθέρωση της πόλης από τον Ελληνικό στρατό στις 6 Οκτωβρίου του 1912.

Τα δύσκολα χρόνια της κατοχής οι κάτοικοι οργανώθηκαν σε αντιστασιακές ομάδες. Οι μάχες του Οκτώβρη του 1944 έφεραν την απελευθέρωση στην περιοχή.

Η πόλη διαθέτει αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα καθώς επίσης, και οικοδομήματα του 17ου και 19ου αιώνα. Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη.
Η Ελασσόνα είναι η έδρα του ομώνυμου δήμου. Είναι κτισμένη στα νότια πλευρά του Ολύμπου και απέχει 40 χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρισας. Οι κάτοικοί της δεν ξεπερνούν τις δέκα χιλιάδες και ασχολούνται με το εμπόριο, την γεωργία και την κτηνοτροφία.

Η αρχαία πόλη με το όνομα Ολοοσσών, αναφέρεται από τον Όμηρο, ο οποίος τη χαρακτηρίζει και «Λευκή Ολοοσσών»

Η βυζαντινή πόλη κτίστηκε πάνω στην αρχαία πόλη, παίρνοντας το όνομα Ελασσών, το οποίο, αναφέρεται πρώτη φορά από τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης. Τα αμυντικά τείχη που είχε η πόλη, δείχνουν πως για τον Ιουστινιανό ήταν πόλη κλειδί.
Κατά την τουρκική κατοχή, ο Τουραχάν εγκατέστησε στην πόλη τουρκικό πληθυσμό και δημιούργησε μια αμιγή τουρκική πόλη.

Κατά τον 18ο αιώνα όμως, στην πόλη εγκαταστάθηκαν βλάχοι από την Πίνδο και τον Όλυμπο, οι οποίοι συνυπήρχαν με τους Τούρκους μέχρι την απελευθέρωση της πόλης από τον Ελληνικό στρατό στις 6 Οκτωβρίου του 1912.

Τα δύσκολα χρόνια της κατοχής οι κάτοικοι οργανώθηκαν σε αντιστασιακές ομάδες. Οι μάχες του Οκτώβρη του 1944 έφεραν την απελευθέρωση στην περιοχή.

Η πόλη διαθέτει αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματαπολιτιστικές

Η αρχαία πόλη με το όνομα Ολοοσσών, αναφέρεται από τον Όμηρο, ο οποίος τη χαρακτηρίζει και «Λευκή Ολοοσσών»

Η βυζαντινή πόλη κτίστηκε πάνω στην αρχαία πόλη, παίρνοντας το όνομα Ελασσών, το οποίο, αναφέρεται πρώτη φορά από τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης. Τα αμυντικά τείχη που είχε η πόλη, δείχνουν πως για τον Ιουστινιανό ήταν πόλη κλειδί.
Κατά την τουρκική κατοχή, ο Τουραχάν εγκατέστησε στην πόλη τουρκικό πληθυσμό και δημιούργησε μια αμιγή τουρκική πόλη.

Κατά τον 18ο αιώνα όμως, στην πόλη εγκαταστάθηκαν βλάχοι από την Πίνδο και τον Όλυμπο, οι οποίοι συνυπήρχαν με τους Τούρκους μέχρι την απελευθέρωση της πόλης από τον Ελληνικό στρατό στις 6 Οκτωβρίου του 1912.

Τα δύσκολα χρόνια της κατοχής οι κάτοικοι οργανώθηκαν σε αντιστασιακές ομάδες. Οι μάχες του Οκτώβρη του 1944 έφεραν την απελευθέρωση στην περιοχή.

Η πόλη διαθέτει αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματαπολιτιστικές
και αναφέρει ότι ο ηγεμόνας της, ο Πολυκλείτης, πήρε μέρος στον Τρωικό πόλεμο. Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής ήταν η φυλή των Λαπιθών, μετά όμως περιήλθε στους Περραιβούς και έγινε μια από τις γνωστότερες πόλεις της Περραιβίας. καθώς επίσης, και οικοδομήματα του 17ου και 19ου αιώνα. Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην πόληΗ Ελασσόνα είναι η έδρα του ομώνυμου δήμου. Είναι κτισμένη στα νότια πλευρά του Ολύμπου και απέχει 40 χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρισας. Οι κάτοικοί της δεν ξεπερνούν τις δέκα χιλιάδες και ασχολούνται με το εμπόριο, την γεωργία και την κτηνοτροφία. και αναφέρει ότι ο ηγεμόνας της, ο Πολυκλείτης, πήρε μέρος στον Τρωικό πόλεμο. Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής ήταν η φυλή των Λαπιθών, μετά όμως περιήλθε στους Περραιβούς και έγινε μια από τις γνωστότερες πόλεις της Περραιβίας. καθώς επίσης, και οικοδομήματα του 17ου και 19ου αιώνα. Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη..
Copyright Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας - Created by itbiz