Ανακοινώσεις

Μουσεία Νομού

Χάρτης

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

Το 1974 δημιουργήθηκε στη Λάρισα η Λαογραφική Εταιρεία Λαρίσης, η οποία το 1983 ίδρυσε το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας.

Οι δραστηριότητες του μουσείου είναι:

  • Η εθνογραφική έρευνα της περιοχής, η κοινοποίηση των πορισμάτων και οι σχετικές δημοσιεύσεις
  • Η καταγραφή του υλικού, η ταξινόμηση, η αρχειοθέτηση και συγχρόνως η δημιουργία φωτογραφικού αρχείου
  • Η συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια ιστορίας, λαογραφίας, παραδοσιακής τεχνολογίας, μουσειολογίας, μουσειακής εκπαίδευσης, καθώς και η οργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων
  • Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά 6-13 χρόνων με ειδικές σχεδιασμένες μουσειοσκευές.
  • Η παροχή πληροφοριών στους τοπικούς συλλόγους σχετικά με τις ενδυμασίες των χορευτικών συγκροτημάτων, τη συλλογή και τη διατήρηση μουσειακών αντικειμένων, την οργάνωση και την παρουσίαση λαογραφικών εκθέσεων


Οι συλλογές του μουσείου αριθμούν περίπου οκτώ χιλιάδες αντικείμενα από τον παραδοσιακό και τον αστικό -προβιομηχανικό τρόπο ζωής. Επίσης περιλαμβάνονται έργα εκκλησιαστικής τέχνης, παλαιά χαρακτικά και χάρτες, παλαιές φωτογραφίες και αρχειακό υλικό, καθώς και έργα εικαστικών σύγχρονων καλλιτεχνών με θέματα από τη θεσσαλική παράδοση. Η βιβλιοθήκη του μουσείου περιέχει 1.400 βιβλία.

Πληροφορίες: Κούμα 23, 412 23 Λάρισα, τηλ.: 2410-287516

mouseia_laografiko_istoriko_mouseio_larisas mouseia_laografiko_istoriko_mouseio_larisas2 mouseia_laografiko_istoriko_mouseio_larisas3
mouseia_laografiko_istoriko_mouseio_larisas4 mouseia_laografiko_istoriko_mouseio_larisas6 mouseia_laografiko_istoriko_mouseio_larisas5

Copyright Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας - Created by itbiz