Λιμάνια

Λιμάνι Αγιοκάμπου

Το 2008 ολοκληρώθηκαν έργα βελτίωσης στο λιμάνι του Αγιοκάμπου, το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα της κατηγορίας του και περιλαμβάνει υποδομές ύδρευσης και  παροχής ρεύματος, τοιχία αντιστήριξης, δρόμους πρόσβασης και ηλεκτροφωτισμό.

Αλιευτικό Καταφύγιο Στομίου

Το λιμάνι του Στομίου φιλοξενεί μικρά αλλιευτικά σκάφη και βάρκες, διαθέτει προστατευτικούς προβόλους και κρηπιδώματα και είναι εναρμονισμένο με το φυσικό τοπίο της περιοχής.