Announcements

Museums

Map

Agiokampos

HOTELS
Hotel's Name Stars Region Telephone
GOLDEN BEACH
2 Agiokambos Agia 24940 51222-3


ROOMS TO LET
Owner's Name
keys Rooms
Beds Telephone
Avrades Ioannis 2 10 20 24940 52091
Agelakis Stephanos 2 5 10 24940 51460
Anagnostouli Irini 2 6 12 24940 52107
Anagnostoulis Athanasios 1 10 20 24940 51207
Anagnostoulis Dimitrios 1 8 16 24940 52254
Giagou Efthalia 2 7 14 24940 52464
Giannoussi Ioanna 2 10 20 24940 51442
Gadopoulos Evripidis 2 10 20 24940 51093
Gadopoulos Ilias 2 10 20 24940 51551
Giouri Alkmini 2 4 8 24940 52027
Diakopoulou Vassiliki, 2 5 10 24940 51271
Zarkadas Hristoforos 2 7 14 24940 51201
Kapourtzidi Nicoleta 2 10 20 24940 51660
Kapourtzidis Antonios 2 7 14 24940 53087
Kourooglou Eleftheria 2 5 10 24940 52163
Makris Leon 1 6 18 24940 51167
Manika Niki 1 3 7 24940 51377
Μanikas Athanasios 1 6 15 24940 51377
Μanikas Konstantinos 2 5 10 24940 51538
Νikitarakou Elpiniki 2 7 14 24940 53017
Panagoulis Basileios 2 5 10 24940 51271
Panagoulis Achileas 2 5 10 24940 53017
Papageorgiou Hrisostomos 2 4 12 24940 52485
Toliou Kassiani 2 4 8 24940 52202
Triantafilli Maria 2 5 10 24940 51572
Triantafillis Athanasios 2 5 10 24940 51572
Tsantoula Stamatia 2 5 10 24940 51031
Tseliou Maria 1 3 6 24940 52739
Tselnika Konstantina 2 7 14 24940 51201
Tsiaras Georgios 3 10 20 24940 51678
Tsiaras Stergios 1 10 20 24940 51212
Haratsis Georgios 2 10 20 24940 51281
Haratsis Nicolaos 2 8 16 24940 51178


Camp
Name Category Posts Persons Telephone
EGEAS Γ 72 216 24940 51580-81
FILOXENIA Γ 100 300 24940 51349


link3 Links
box_arrow_green
GOLDEN BEACH Hotel
box_arrow_green Rooms Panagouli Achileas

Hotels
2* stars, CHRISI AKTI, Agiokambos Agia, 24940- 5122-3

Rooms to Let


Avrades Ioannis, 2, 10, 20, 52091

Agelakis Stephanos, 2, 5, 10, 51460
Anagnostouli Irini, 2, 6, 10, 52107
Anagnostoulis Athanasios, 1, 10, 20, 51207
Anagnostoulis Dimitrios, 1, 8, 16, 52254
Giagou Efthalia 2, 7, 14, 52464
Giannoussi Ioanna, 2, 10, 20, 51442
Gadopoulos Evripidis, 2, 10, 20, 51093
Gadopoulos Ilias 2, 10, 20, 51551
Giouri Alkmini, 2, 4, 8, 52027
Diakopoulou Vassiliki, 2, 5, 10, 51271
Zarkadas Hristoforos, 2, 7, 14, 51201
Kapourtzidi Nicoleta, 2, 10, 20, 51660
Kapourtzidis Antonios, 2, 7, 14, 53087
Kourooglou Eleftheria, 2, 5, 10, 52163
Makris Leon, 1, 6, 18, 51167
Manika Niki, 1, 3, 7, 51377
Μanikas Athanasios, 1, 6, 15, 51377
Μanikas Antonios, 2, 5, 10, 51538
Νikitarakou Elpiniki, 2, 5, 10, 53017
Panagoulis Basileios, 2,5,10,51271
Panagoulis Achileas, 2, 5, 10, 53017
Papageorgiou Hrisostomos, 2, 4, 12, 52485
Toliou Kassiani, 2, 4, 8, 52202
Triantafilli Maria, 2, 5, 10, 51572
Triantafillis Athanasios, 2, 5, 10, 51572
Tsantoula Stamatia, 2, 5, 10, 51031
Tseliou Maria, 1, 3, 6, 52739
Tselnika Konstantina, 2, 7, 14, 51201
Tsiaras Georgios, 3, 10, 20, 51678
Tsiaras Stergios, 1, 10, 20, 51212
Haratsis Georgios, 2, 10, 20, 51281
Haratsis Nicolaos, 2, 8, 10, 51178

Camp

EGEAS, AGIOKAMBOS OF LARISSA, 24940-51580

FILOXENIA, Agiokambos, Larissa, 24940-51549
Copyright Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας - Created by itbiz